Fundusze Europejskie - logo

Zapytanie ofertowe nr 05/2018

>> Zapytanie Ofertowe nr 05/2018

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 04/2018

>> Ogłoszenie nr 04/2018

 

Zapytania ofertowe nr 04/2018

>> Zapytanie Ofertowe nr 04/2018

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 03/2018

>> Ogłoszenie nr 03/2018

 

Zapytania ofertowe nr 03/2018

>> Zapytanie Ofertowe nr 03/2018

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 02/2018

>> Ogłoszenie nr 02/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2018

>> Zapytanie Ofertowe nr 02/2018

 

Zawiadomienie o anulowaniu oferty nr 01/2018

>> Anulowanie oferty 01/2018

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2018

>> Zapytanie Ofertowe nr 01/2018

  

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 17/2017

>> Ogłoszenie nr 17/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 17/2017

>> Zapytanie Ofertowe nr 17/2017

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 16/2017

>> Ogłoszenie nr 16/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 16/2017

>> Zapytanie Ofertowe nr 16/2017 a

>> Zapytanie Ofertowe nr 16/2017 b

 

 Silcare beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Silcare sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Silcare - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą”.

Celem projektu jest promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, a także wzrost konkurencyjności firmy i zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Realizacja projektu ma doprowadzić do rozwoju działalności eksportowej oraz wzrostu konkurencyjności firmy Silcare.

Projekt będzie realizowany w terminie: 08.08.2016-30.06.2019.

Wartość projektu: 1 230 000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 600 000 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZREALIZOWANE:

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 10/1/2017

>> Ogłoszenie nr 10/1/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

>> Zapytanie Ofertowe nr 10/1/2017

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 2/2016

>> Ogłoszenie nr 2/2016

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

>> Zapytanie Ofertowe nr 2/2016

 

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/2016

>> Ogłoszenie nr 1/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

>> Zapytanie Ofertowe nr 1/2016