Fundusze Europejskie - logo

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 02/Hongkong/2018

>> Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 02/Hongkong/2018

Zapytanie ofertowe nr 02/Hongkong/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 01/Hongkong/2018

Zapytanie ofertowe nr 02/Bolonia/2019

>> Zapytanie ofertowe nr 02/Bolonia/2019

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 01/Bolonia/2019

>> Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 01/Bolonia/2019

Zapytanie ofertowe nr 01/Bolonia/2019

>> Zapytanie ofertowe nr 01/Bolonia/2019

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 01/Hongkong/2018

>> Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 01/Hongkong/2018

Zapytanie ofertowe nr 01/Hongkong/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 01/Hongkong/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 03/Shanghai/2018

>> Ogłoszenie nr 03/Shanghai/2018

Zapytanie ofertowe nr 03/Shanghai/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 03/Shanghai/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 03/Seoul/2018

>> Ogłoszenie nr 03/Seoul/2018

Zapytanie ofertowe nr 03/Seoul/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 03/Seoul/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 02/Shanghai/2018

>> Ogłoszenie nr 02/Shanghai/2018

Zapytanie ofertowe nr 02/Shanghai/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 02/Shanghai/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 02/Seoul/2018

>> Ogłoszenie nr 02/Seoul/2018

Zapytanie ofertowe nr 02/Seoul/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 02/Seoul/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 01/Shanghai/2018

>> Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 01/Shanghai/2018

Zapytanie ofertowe nr 01/Shanghai/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 01/Shanghai/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 01/Seoul/2018

>> Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 01/Seoul/2018

Zapytanie ofertowe nr 01/Seoul/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 01/Seoul/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 05/2018

>> Ogłoszenie nr 05/2018

Zapytanie ofertowe nr 05/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 05/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 04/2018

>> Ogłoszenie nr 04/2018

Zapytania ofertowe nr 04/2018

>> Zapytania ofertowe nr 04/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 03/2018

>> Ogłoszenie nr 03/2018

Zapytania ofertowe nr 03/2018

>> Zapytania ofertowe nr 03/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 02/2018

>> Ogłoszenie nr 02/2018

Zapytanie ofertowe nr 02/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 02/2018

Zawiadomienie o anulowaniu oferty nr 01/2018

>> Anulowanie oferty 01/2018

Zapytanie ofertowe nr 01/2018

>> Zapytanie ofertowe nr 01/2018

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 17/2017

>> Ogłoszenie nr 17/2017

Zapytanie ofertowe nr 17/2017

>> Zapytanie ofertowe nr 17/2017

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 16/2017

>> Ogłoszenie nr 16/2017

Silcare beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Silcare sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Silcare - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą”.

Celem projektu jest promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, a także wzrost konkurencyjności firmy i zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Realizacja projektu ma doprowadzić do rozwoju działalności eksportowej oraz wzrostu konkurencyjności firmy Silcare.

Projekt będzie realizowany w terminie: 08.08.2016-30.06.2019.

Wartość projektu: 1 230 000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 600 000 zł

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 3/2017

>> Ogłoszenie nr 3/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

>> Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 2/2016

>> Ogłoszenie nr 2/2016

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

>> Zapytanie ofertowe nr 2/2016

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/2016

>> Ogłoszenie nr 1/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

>> Zapytanie ofertowe nr 1/2016