Fundusze Europejskie - logo
obraz powitalny

 

SILCARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pod tytułem:

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa SILCARE –

wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

 

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji Marek produktowych – Go to Brand 

 

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej. Rozszerzenie eksportu ma stać się siłą napędową rozwoju firmy.

Planowane efekty: projekt przedsiębiorstwa Silcare doprowadzi do osiągnięcia następujących rezultatów:

  • podpisanie 8 kontraktów handlowych zagranicznych
  • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na eksport 88 000 000 PLN
  • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu 88 000 000 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 230 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 600 000 PLN